Zápis do Mateřské školy Jinačovice pro školní rok 2024/2025

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025 DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka Mateřské školy Jinačovice v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Přihlášku je možné samostatně stáhnout na webu MŠ na kartě "Ke stažení" nebo osobně vyzvednout v mateřské škole po předchozí domluvě.

Zákonný zástupce může podat žádost o zápis kdykoliv v době od 6. 5. do 13. 5. 2024 (datum podání žádosti nemá žádný vliv na rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání) jedním z níže uvedených způsobů:

  • Do datové schránky školy (thkuzxs)
  • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu materska_skola.jinacovice@seznam.cz
  • Poštou na adresu školy (rozhodující je datum podání na poště)
  • Osobně lze přihlášku podat v MŠ v úterý 14. 5. 2024 od 13:00 do 16:30

Vyhodnocení žádostí bude probíhat od 20. 5. 2024.

Dokumenty potřebné k zápisu

  • Vyplněná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání + evidenční list (potvrzen od lékaře)
  • Rodný list (kopie)
  • Doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

V Jinačovicích 1. 3. 2024 Mgr. Hana Urbanová, ředitelka školy

Zpět na výpis článků