Jaké projekty a dotační programy nám pomáhají v rozvoji?

Digitalizujeme školu - Realizace investice národního plánu obnovy

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Více informací

Oprava fasády na MŠ Jinačovice

Dotační program Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2021. Akce spolufinancována Jihomoravským krajem.

Více informací

Projekt MŠ JINAČOVICE ŠABLONY OPJAK

Cíl projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrné personální pozice - školní asistent.

Více informací

Projekt „Přístavba mateřské školy k budově OÚ v Jinačovicích“

Projekt byl pořízen/realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva financí, 29822 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu vlády ČR.

Více informací