Základní provozní informace

kontaktní e-mail: materska_skola.jinacovice@seznam.cz

e-mail pro omlouvání: omlouvanimsjinacovice@seznam.cz

účet pro úhradu školného a stravného: 27-9326320267/0100


Provozní doba mateřské školy

Pondělí - Pátek 6:30 – 16:30

Dokumenty ke stažení

Důležité informace z mateřské školy, které si můžete stáhnout na své PC, tablet či telefon.

Ke stažení

Příchod a vyzvedávání dětí

Příchod dětí - děti nastupují do školy v době od 6:30 do 8:15 hodin. Dítě je třeba předat paní učitelce do třídy, jinak za něj MŠ nepřebírá zodpovědnost!

Vyzvedávání dětí – děti s dopoledním provozem se vyzvedávají po obědě v době od 12:15 do 12:45 hodin, ostatní děti od 14:00 do 16:30 hodin.

Vydat dítě lze jen rodičům (zákonnému zástupci) a pověřeným osobám.

Změny docházky

Dítě lze z předškolního vzdělávání a stravování odhlásit telefonicky:

  • dolní třída: +420 777 678 864
  • horní třída: +420 608 899 332
Případně do sešitů v šatnách nebo e-mailem: omlouvanimsjinacovice@seznam.cz a to do 9 hodin předcházejícího pracovního dne.

Při prvním odhlášení bude oběd první den účtován a lze jej vyzvednout do 11:15 hodin. Je-li dítě dále nepřítomno, na stravu další den již nemá nárok.

Úhrada stravného

Hradí se měsíčně do 20. dne daného měsíce (např. za září do 20. září)

Při bezhotovostní platbě na účet: 27 - 9326320267/0100 uveďte v.s. datum narození dítěte ve tvaru DDMMRRRR a do zprávy pro příjemce text: školné + jméno a příjmení dítěte.

Vyúčtování a reklamace řeší ředitelka školy Hana Urbanová a vedoucí účetní Ilona Šojatová.

Denní režim mateřské školy

Čas Režim dne
6:30 - 10:00 Spontánní a řízené činnosti, hry a přesnídávka
10:00 - 12:00 Pobyt venku s přípravou
12:00 - 12:30 Oběd
12:30 - 14:30 Relaxační činnosti, svačina
14:30 - 16:30 Odpolední činnosti, pobyt na školní zahradě

Po celý den mají děti zajištěný pitný režim.