Mateřská škola přímo v centru Jinačovic.

Tato mateřská škola disponuje dvěma třídami a může se pyšnit dlouholetou tradicí od svého založení dne 1. května 1950.

V rámci personálního obsazení mateřské školy působí čtyři kvalifikované pedagogické pracovnice, jedna školní asistentka a dvě pracovnice zajišťující školní provoz.

Prostory pro starší děti se nacházejí v prvním patře bývalé základní školy, zatímco pro mladší děti byla vybudována nová přístavba, která byla uvedena do provozu dne 1. září 2021. Obě třídy jsou moderně vybaveny nábytkem a výukovými pomůckami, které odpovídají současným trendům ve vzdělávání v mateřských školách.

Děti se učí poznávat, zkoumat, experimentovat...

Školní zahrada je nově zrekonstruována a splňuje všechny předpoklady, aby zde děti mohly kreativně tvořit, sportovat a věnovat se environmentálnímu vzdělávání. Nachází se zde vyvýšené zeleninové záhony, záhony s bylinkami i květinové truhlíky. Součástí zahrady je krásná pergola, která slouží jako venkovní učebna.

Podporujeme u dětí kreativitu a tvořivost. Děti pravidelně pracují s keramickou hlínou, máme vlastní keramickou pec. Jsme zapojeni do projektu Technické školky, rozvíjíme u dětí polytechnické vzdělávání.

Obec Jinačovice má velmi hezké okolí a lesy, které pravidelně využíváme k pobytu venku. Součástí výuky jsou tzv. „Lesní čtvrtky“, děti odchází na delší vycházky do okolí, učí se poznávat přírodu, zkoumat, experimentovat, chovat se k přírodě zodpovědně.


Dlouhodobé záměry školy

  • Chceme, aby naše mateřská škola byla bezpečným místem pro každé dítě, bez ohledu na jeho schopnosti, vlastnosti, zdravotní stav, rodinné zázemí, barvu pleti či národnost.
  • Chceme, aby byla místem pro radostnou hru, získávání nových zkušeností, navazování prvních přátelství.
  • Chceme, aby získávání nových poznatků bylo pro děti radostným procesem, který v dětech probudí touhu vědět o okolním světě stále více a vyvíjet vlastní iniciativu.

Jak to u nás vypadá?

Naše projekty

Podívejte se, jaké projekty pomáhají naší mateřské škole s dalším rozvojem.

Další projekty